Branko Pilot d.o.o.Branko Pilot d.o.o.Branko Pilot d.o.o.
NaslovnaInfoPodrucjeTarifePravilaSibenikKontakti
Pravila
HRV ENG TAL

 • Prolaz u šibensku luku • 


  1. Granice prolaza Kanalom Sv. Ante u luku Šibenik jesu:

    - s vanjske strane - linija koja spaja svjetlo na rtu Jadrija sa svjetlom na plićini Ročni;
    - s unutrašnje strane - linija koja spaja svjetlo na plićini Paklena sa rtom Martinska

  2. Brod preko 50 GT i svaki brod s tegljem
(bez obzira na veličinu i jačinu tegljača i
      tegljenog broda) može ploviti kanalom samo ako mu Centar za nadzor i upravljanje na
      njegovo traženje   dozvoli plovidbu kroz kanal i označi svjetlom, da je plovidba kanalom
      slobodna.

  3. Brod preko 20.000 DWT
može ploviti kanalom samo uz pomoć dvaju tegljača, a brod
       preko 10.000 DWT nosivosti može ploviti kanalom samo uz pomoć jednog tegljača.

  4. Brod koji mora tražiti dozvolu za uplovljenje u kanal,
dozovolu traži putem VHF kanal
      71 i to:
    - prilikom namjeravanog uplavljavanja u luku Šibenik - 10 minuta prije dolaska broda       pred ulaz u kanal;
    - prilikom namjeravanog isplovljavanja iz luke Šibenik - 10 minuta prije otpuštanja
      posljednjeg veza;
    - brod koji plovidbu počinje s veza ili nekog drugog mjesta u kanalu, mora također
      zatražiti dozvolu za nastavak plovidbe putem VHF kanal 71.

  5. Ako brod prilikom plovidbe kroz kanal pretrpi nezgodu,
pa ne može nastaviti
      plovidbu, dužan je o tome obavijestiti Centar koji će o tome izvjestiti Lučku kapetaniju
      Šibenik radi poduzimanja radnji i/ili davanja odgovarajućih uputa.

  6. Centar označuje
da je plovidba kanalom slobodna, odnosno da je zabranjena
       isticanjem svjetala kako slijedi:
    - da je plovidba slobodna danju i noću: stalno zeleno svjetlo smješteno na ulazima u
      kanal s jedne i druge strane i to: s vanjske strane na signalnoj kućici Centra objekta
      Jadrija, a s unutrašnje strane na poziciji rta Burnji Turan;
    - da je plovidba zabranjena danju i noću: stalno crveno svjetlo smješteno na gore
      navedenim pozicijama.

  7. Svjetla pokrivaju kut od 100° s jedne i druge strane ulaza u kanal.
Prolazom       broda subočice predmetnih svjetala, ista više nisu vidljiva u samom kanalu i brod tada       koristi postojeća svjetla pomorske signalizacije.

  8. Domet signalnih svjetala je približno 1 M
s dvostrukim stupnjem sigurnosti napajanja
      iz mreže i baterije odnosno agregata.

  9. Smatra se da je plovidba kanalom zabranjena i kad na pozicijama signalnih svjetala
      nije istaknuto nikakvo svjetlo.

  10. Redoslijed prolaska broda,
odnosno plovidbe brodova kroz kanal određuje se prema
        vremenu traženja odobrenja za plovidbu. Prednost u redu plovidbe imaju hrvatski         ratni brodovi, kao i brodovi koji obavljaju redovitu prugu s objavljenim redom plovidbe.

  11. Brod koji čeka dozvolu za plovidbu kanalom
ne smije ometati plovidbu broda koji
         uplovljava ili isplovljava iz kanala.

  12. Brod dok plovi kanalom
ne smije ploviti brzinom većom od 10 čvorova.

  13. Ribarski brod
smije u kanalu i njegovim prilazima ribariti samo sa zasjenjenim
        svjetlima i na način da ne ometa plovidbu brodova.
        Ako ribarski brod ometa plovidbu ili svojim svjetlima smanjuje vidljivost drugog broda u
        kanalu dužan je na jedan dugi zvučni signal, ukloniti se s puta ili ugasiti svjetla za
        ribarenje.

  14. Zabranjeno je sidrenje broda
u kanalu i pred vanjskim ulazom u kanal, na prostoru
        ograničenom:
      - paralelama koje prolaze kroz svjetla Sv. Nikola i Roženik
      - meridijanom koji prolazi kroz svjetlo Sv. Nikola
      - meridijanom koji dodiruje najistočniju točku obale otoka Lupac.


Kanal Sv. Ante - semaforsko svjetlo, izlaz iz kanala Kanal Sv. Ante - ulaz, iz SW, 1000 m Rt Jadrija - svjetionik i semaforsko svjetlo, ulaz u kanal Sv. Ante
 • Nazad
developed by lemaxSadržaj