Branko Pilot d.o.o.Branko Pilot d.o.o.Branko Pilot d.o.o.
NaslovnaInfoPodrucjeTarifePravilaSibenikKontakti
|   Lučko peljarenje   |   Obalno peljarenje  |
Info HRV ENG TAL

VISINA NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM
VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 1043. stavka 1. točke 20. Pomorskog zakonika

Naknada za lučko peljarenje na području Lučke kapetanije Šibenik


Asistencija
Grupe brodova u BT Osnovna naknada KN
do 1.000 588,29
1.001 - 2.000 756,37
2.001 - 3.000 882,43
3.001 - 4.000 1.050,51
4.001 - 5.000 1.176,57
5.001 - 10.000 1.806,88
10.001 - 20.000 3.865,87
20.001 - 30.000 5.042,45
30.001 - 50.000 8.235,99

 • Naknada A
  
kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Šibenik i druge luke na području Lučke kapetanije Šibenik,
   primjenjuje se osnovna naknada.


 • Dodatne visine naknade za lučko peljarenje I.
   primjenjuju se na naknadu A i to u sljedećim slučajevima:

   - kod peljarenja brodova (osim RO-RO putničkih brodova) prilikom mijenjanja veza u luci,
     koje se tretira kao jedno peljarenje, osnovna naknada A povećava se za 70%.

   - u slučaju da je peljar prisiljen čekati na mjestu ugovorenom za pružanje usluge
     zbog kašnjenja broda u dolasku/odlasku, zbog neotkazivanja dolaska/odlaska broda,
     čekanja na dizanje sidra, nespremnosti instalacija ili veza samog broda, zbog kašnjenja vlasti u      obavljanju carinskih i ostalih formalnosti, treba platiti naknadu u iznosu od 150 kuna za svaki
     sat čekanja.


   - kod peljarenja broda namijenjenog prijevozu nafte ili naftnih derivata, prijevoz plina i kemikalija,
     naknada A povećava se za 20%, osim ako je prazan brod u posjedu "Svjedodžbe o degazaciji
     tankova".

   - kod peljarenja tankera koji posjeduju tankove odvojenog balasta, iste treba izuzimati iz ukupne      tonaže broda, a prema podacima sa svjedođbe tankera.

  - kod peljarenja RO-RO putničkih brodova naknada A se umanjuje za 40%.

  - kod peljarenja RO-RO putničkih brodova prilikom mijenjanja veza u luci koje se tretira kao jedno
    peljarenje, naknada A se povećava za 50%.

  - u slučaju peljarenja broda bez upotrebe brodskog pogona (stroja), odnosno broda
    s neispravnim kormilarskim uređajem, sidrenim vitlima, vitlima za pritezanje broda, tj.
    neispravnim tehničkim sredstvima neophodnim za obavljanje manevra, naknada A
    povećava se za 70%.

  - u slučaju potrebe za angažiranjem drugog peljara, naknada A se povećava za 50%.

  - prijevoz peljara sa obale na brod i obrnuto do unutarnje peljarske stanice uračunat
    je u osnovnu tarifu.

  - za prijevoz peljara do vanjske peljarske stanice naplaćuje se naknada za upotrebu peljarske
    brodice u iznosu 70 KN po Nm.

  - za peljarenje brodova čija bruto tonaža prelazi onu navedenu u dotičnoj tabeli za svaku dodatnu
    tonu obračunava se 0,25 KN.


 • Dodatne visine naknade za lučko peljarenje II.
  1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima dana, naknada A za lučko peljarenje
      povećava se na sljedeći način:

       - 22:00 do 06:00 sati - povećanje 50%.

  2. usluge peljarenja i čekanja obavljene subotom i nedjeljom, naplatit će se povećanjem
      naknade A za lučko peljarenje, za 50%.


  3. usluge peljarenja i čekanja obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade A
      za lučko peljarenje, za 100%.


   Prethodno navedene dodatne naknade iz točke 1, 2 i 3 ne mogu biti kumulativne.


developed by lemaxSadržaj