Branko Pilot d.o.o.Branko Pilot d.o.o.Branko Pilot d.o.o.
NaslovnaInfoPodrucjeTarifePravilaSibenikKontakti
|   Lučko peljarenje   |   Obalno peljarenje  |
Info HRV ENG TAL

VISINA NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM
VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 1043. stavka 1. točke 20. Pomorskog zakonika

Naknada za obalno peljarenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH

Kapetan Branko Kovacev
- naknada A obalno peljarenje do 50 Nm
- naknada B obalno peljarenje od 50 - 150 Nm

- naknada C obalno peljarenje preko 150 NmGrupe brodova u GT Naknada A Naknada B Naknada C
do 5.000 1.890,92 2.773,35 3.865,87
5.001 - 10.000 2.353,14 3.445,67 5.042,45
10.001 - 20.000 2.605,26 3.907,90 5.546,69
20.001 - 30.000 2.899,41 4.118,00 6.050,93
30.001 - 50.000 3.361,63 4.454,16 7.395,59
50.001 - 70.000 3.571,73 4.916,38 8.572,16
70.001 - 100.000 5.210,53 6.429,12 9.664,69
100.000 na dalje 6.429,12 7.731,75 10.631,16


 • Dodatne visine naknade za obalno peljarenje I.
   primjenjuju se na naknadu A, B ili C i to za:

   - usluge obalnog peljarenja broda namijenjenog prijevozu nafte ili naftnih derivata, prijevoz plina, i      prijevoz kemikalija, naknada A, B ili C povećava se za 20%, osim ako je prazan brod u
     posjedu "Svjedodžbe o degazaciji tankova".

    Brodar je dužan osigurati peljaru smiještaj i ishranu kao časnicima broda.


 • Dodatne visine naknade za obalno peljarenje II.
  1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima dana, naknada A za obalno peljarenje       povećava se na sljedeći način:

       - 22:00 do 06:00 sati - povećanje 50%.

  2. usluge peljarenja i čekanja obavljene subotom i nedjeljom, naplatit će se povećanjem
      naknade A za obalno peljarenje, za 50%.

  3. usluge peljarenja i čekanja obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade A
      za obalno peljarenje, za 100%.


   Prethodno navedene dodatne naknade iz točke 1, 2 i 3 ne mogu biti kumulativne.

developed by lemaxSadržaj